You are here

Ngày 16/03/2016
Buổi giới thiệu chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Năm 2016, được sự cho phép của Bộ GD&ĐT, trường ĐH Hoa Sen chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Hoa Sen được thiết kế nhằm đào tạo các nhà quản lý tương lai có kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản trị độc lập trong các cở sở kinh doanh hiện đại và các tổ chức phi lợi nhuận. Chương trình còn trang bị cho học viên phương pháp tự học và tạo động lực học hỏi suốt đời. Ngoài ra, chương trình cũng chuẩn bị năng lực cho học viên theo học Tiến sĩ sau này.
Nội dung buổi họp báo:
Ban Giám Hiệu trường ĐH Hoa Sen phát biểu
Đại diện Doanh nghiệp phát biểu về chương trình đào tạo
Đại diện Khoa Kinh tế thương mại giới thiệu về chương trình đào tạo
Giải đáp thông tin chương trình

Trang chủ | Giới thiệu | Website Hoa Sen | Liên hệ | Giúp đỡ
Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo mật