You are here

Ngày 11/08/2016
Lễ ra mắt Trung tâm Hướng nghiệp Đại học Hoa Sen

Để góp phần khẳng định cam kết và nỗ lực phát triển hệ thống giáo dục đào tạo “thực học-thực nghiệp”, từ năm học 2016 - 2017, Trung tâm Hướng nghiệp Hoa Sen dự kiến sẽ đi vào hoạt động chính thức.

Trung tâm Hướng nghiệp cung cấp dịch vụ giúp sinh viên có sự định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị và rèn luyện các năng lực làm việc, khả năng thích ứng và trách nhiệm xã hội; và sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi từ các doanh nghiệp và thị trường lao động khi ra trường. Đồng thời, sẽ là cầu nối giúp các doanh nghiệp - tổ chức tiếp cận gần và chất hơn tới sinh viên và Cựu sinh viên Đại học Hoa Sen, nguồn nhân lực tiềm năng chất lượng cao và chọn lọc. 

Ngày 22/08/2016
Thông báo chính thức về việc Thành lập Trung tâm Hướng nghiệp Hoa Sen

Từ năm học 2016-2017, Trung tâm Hướng nghiệp Hoa Sen sẽ chính thức đi vào hoạt động, qua đó góp phần khẳng định vai trò “đào tạo những con người có khả năng thích nghi, học tập suốt đời và có năng lực để cạnh tranh lâu dài trong môi trường toàn cầu luôn biến đổi; góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững và tính nhân bản của kinh tế, xã hội Việt Nam và khu vực” như trong tuyên bố sứ mệnh của nhà trường.

Trang chủ | Giới thiệu | Website Hoa Sen | Liên hệ | Giúp đỡ
Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo mật