You are here

trung tâm hướng nghiệp Hoa Sen
Ngày 22/08/2016

Từ năm học 2016-2017, Trung tâm Hướng nghiệp Hoa Sen sẽ chính thức đi vào hoạt động, qua đó góp phần khẳng định vai trò “đào tạo những con người có khả năng thích nghi, học tập suốt đời và có năng lực để cạnh tranh lâu dài trong môi trường toàn cầu luôn biến đổi; góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững và tính nhân bản của kinh tế, xã hội Việt Nam và khu vực” như trong tuyên bố sứ mệnh của nhà trường.

CHUYÊN MỤC ẢNH SỰ KIỆN: Sự kiện Cựu sinh viên qua ảnh !

Thư viện Hoa Sen luôn mở cửa dành cho cựu sinh viên

Ngày 29/07/2014

Với mong muốn đào tạo những con người có khả năng thích nghi, học tập suốt đời và có năng lực để cạnh tranh lâu dài trong môi trường toàn cầu luôn biến đổi; Trường Đại học Hoa Sen đã và đang nổ lực xây dựng các kênh thông tin nhằm hỗ trợ sự nghiệp học tập suốt đời cho sinh viên và Cựu sinh viên Hoa Sen

Trang chủ | Giới thiệu | Website Hoa Sen | Liên hệ | Giúp đỡ
Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo mật