You are here

Với kiến thức, kỹ năng học tập tại trường cùng những nỗ lực không ngừng, trong những năm qua, nhiều thế hệ cựu sinh viên Trường Đại học Hoa Sen đã đạt được nhiều thành công đáng kể tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sứ mệnh của Đại học Hoa Sen là “tạo cơ hội bình đẳng về giáo dục; đào tạo những con người có khả năng thích nghi, học tập suốt đời và có năng lực để cạnh tranh lâu dài trong môi trường toàn cầu luôn biến đổi; góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững và tính nhân bản của kinh tế, xã hội Việt Nam và khu vực”...

Với mong muốn đào tạo những con người có khả năng thích nghi, học tập suốt đời và có năng lực để cạnh tranh lâu dài trong môi trường toàn cầu luôn biến đổi; Trường Đại học Hoa Sen đã và đang nổ lực xây dựng các kênh thông tin nhằm hỗ trợ sự nghiệp học tập suốt đời cho sinh viên và Cựu sinh viên Hoa Sen...

Hơn 22 năm hình thành và phát triển, Đại học Hoa sen đã có nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp, vì vậy Bản tin Cựu sinh viên Hoa Sen ra đời với mục tiêu tạo sự kết nối và cập nhật thông tin hoạt động hàng tháng của cộng đồng Cựu sinh viên Hoa Sen và Đại học Hoa Sen. 

Bản tin tháng 6, là một món quà không chỉ dành riêng cho các Tân khoa tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 để đánh dấu mốc quan trọng cho một đoạn đường dài tiếp theo mà còn là quà tặng dành cho các Cựu sinh viên để nhớ lại khoảnh khắc đầy ý nghĩa này của năm nào...

Pages

Trang chủ | Giới thiệu | Website Hoa Sen | Liên hệ | Giúp đỡ
Điều khoản dịch vụ | Chính sách bảo mật